Wykaz wybranych robót zrealizowanych w 2011 roku odpowiadających charakterowi i złożonosci zamówienia.
Rodzaj robótPoczątek kontraktuKoniec kontraktuNazwa zleceniodawcyKraj

Budowa ul. Lema w Otwocku, wykonanie nawierzchni jezdni, wjazdów i chodników w technologii kostki brukowej betonowej, wykonanie odwodnienia drogi przy pomocy systemu rozsączającego AZURA Wavin. 2011 2011 Urząd Miasta Otwocka,
ul. Armii Krajowej 5,
05-400 Otwock
PL

Wykonanie zagospodarowania terenu osiedla w rejonie ul. Matejki, wykonanie nawierzchni jezdni i parkingów oraz chodników w technologii betonowej kostki brukowej. Wykonanie odwodnienia. 2011 2011 Urząd Miasta Otwocka,
ul. Armii Krajowej 5,
05-400 Otwock
PL

Budowa ul. Radłowej, nawierzchnia jezdni, chodników i wjazdów z betonowej kostki brukowej, budowa odwodnienia jezdni, roboty elektryczne i teletechniczne 2011 2011 Urząd m.st. Warszawy,
Urząd dz. Wawer, ul. Żegańska 1,
04-713 Warszawa
PL

Budowa ul. Derkaczy, nawierzchnia jezdni, chodników i wjazdów z betonowej kostki brukowej, budowa odwodnienia jezdni oraz roboty elektryczne. 2011 2011 Urząd m.st. Warszawy,
Urząd dz. Wawer, ul. Żegańska 1,
04-713 Warszawa
PL

Budowa ul. Głowackiego, nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, budowa chodników i wjazdów z betonowej kostki brukowej, wykonanie odwodnienia jezdni, roboty teletechniczne oraz budowa oświetlenia ulicznego. 2011 2011 Urząd m.st. Warszawy,
Urząd dz. Wesoła,
ul. 1. Praskiego Pułku 33,
05-075 Warszawa
PL

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej, Dowcip i Wrzosowej wraz z odtworzeniem jezdni poprzez wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 2011 2011 Urząd m.st. Warszawy,
Urząd dz. Wesoła,
ul. 1. Praskiego Pułku 33,
05-075 Warszawa
PL

Budowa ul. Szmaragdowej w technologii betonowa kostka brukowa wraz z wykonaniem kanalizacji sanitarnej oraz budowa oświetlenia ulicznego. 2011 2011 Urząd m.st. Warszawy,
Urząd dz. Wesoła,
ul. 1. Praskiego Pułku 33,
05-075 Warszawa
PL

Budowa ul. Langiewicza, nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, wykonanie nawierzchni chodników, ścieżki rowerowej oraz wjazdów w technologii betonowa kostka brukowa, budowa kanalizacji deszczowej, roboty elektryczne i teletechniczne. 2011 2011 Urząd Miasta Ząbki,
ul. Wojska Polskiego 10,
05-092 Ząbki
PL

Budowa ul. 11 Listopada, nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, wykonanie nawierzchni chodników, ścieżki rowerowej oraz wjazdów w technologii betonowa kostka brukowa, budowa kanalizacji deszczowej, roboty elektryczne i teletechniczne. 2011 2011 Urząd Miasta Ząbki,
ul. Wojska Polskiego 10,
05-092 Ząbki
PL

Remont bieżący chodników na terenie dzielnicy Ochota. 2011 2011 Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy,
ul. Białobrzeska 11,
02-379 Warszawa
PL

Remont parkingu - wykonanie nawierzchni jezdni manewrowej z mieszanki mineralno-bitumicznej, wykonanie nawierzchni chodników i miejsc postojowych w technologii betonowej kostki brukowej. 2011 2011 Komenda Główna Policji,
ul. Domaniewska 36/
Warszawa
PL