Wykaz wybranych robót zrealizowanych w 2010 roku odpowiadających charakterowi i złożoności zamówienia.
Rodzaj robótPoczątek kontraktuKoniec kontraktuNazwa zleceniodawcyKraj

Przebudowa ul. Przyłuskiego w Łomiankach; wykonanie nakładki mineralno-bitumicznej, roboty brukarskie - budowa chodników i wjazdów. 2010 2010 Urząd Miejski w Łomiankach,
ul. Warszawska 115,
05-126 Łomianki
PL

Przebudowa ul. Spacerowej w Łomiankach, wykonanie nakładki mineralno-bitumicznej, roboty brukarskie - budowa chodników, wjazdów i miejsc parkingowych, budowa odwodnienia. 2010 2010 Urząd Miejski w Łomiankach,
ul. Warszawska 115,
05-126 Łomianki
PL

Budowa dróg ul. Szkolnej i Kościuszki w Halinowie; wykonanie nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów z kostki brukowej. 2010 2010 Urząd Gminy Halinów,
ul. Spółdzielcza 1,
05-074 Halinów
PL

Budowa ul. Junaków, nawierzchnia jezdni, chodników i wjazdów z betonowej kostki brukowej, budowa odwodnienia jezdni oraz budowa wodociągu. 2010 2010 Urząd m.st. Warszawy,
Urząd dz. Wawer,
ul. Żegańska 1,
04-713 Warszawa
PL

Budowa ul. Tęczowej, nawierzchnia jezdni, chodników i wjazdów z betonowej kostki brukowej, budowa odwodnienia jezdni, budowa odwodnienia ulicy. 2010 2010 Urząd m.st. Warszawy,
Urząd dz. Wawer,
ul. Żegańska 1,
04-713 Warszawa
PL

Budowa ul. Kąkolowej, nawierzchnia jezdni, chodników i wjazdów z betonowej kostki brukowej, budowa odwodnienia jezdni, budowa odwodnienia ulicy. 2010 2010 Urząd m.st. Warszawy,
Urząd dz. Wawer,
ul. Żegańska 1,
04-713 Warszawa
PL

Budowa chodnika w ciagu ul. kard. St. Wyszyńskiego w Józefowie. 2010 2010 Urząd Miasta Józefowa,
ul. Kardynała Wyszyńskiego 1,
05 - 420 Józefów
PL

Budowa dojazdu do boiska na ul. Koncertowej, wykonanie nawierzchni ulicy, chodników i wjazdów z betonowej kostki brukowej, budowa odwodnienia i oświetlenia. 2010 2010 Urząd m.st. Warszawy,
Urząd dz. Ursynów, al. KEN 61,
02-777 Warszawa
PL

Budowa parkingów na ul. Rosoła, wykonanie nawierzchni drogi manewrowej i miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej, budowa kanalizacji deszczowej. 2010 2010 Urząd m.st. Warszawy,
Urząd dz. Ursynów, al. KEN 61,
02-777 Warszawa
PL