Wykaz wybranych robót zrealizowanych w 2009 roku odpowiadających charakterowi i złożoności zamówienia.
Rodzaj robótPoczątek kontraktuKoniec kontraktuNazwa zleceniodawcyKraj

Budowa dróg gminnych, budowa odwodnienia drogi - etap II - na terenie wsi Majdan oraz osiedla Radiówek. 2009 2009 Urząd Gminy Wiązowna,
ul. Lubelska 59,
05-462 Wiązowna
PL

Przebudowa ul. Wiślanej w Łomiankach; wykonanie nakładki mineralno-bitumicznej, roboty brukarskie - budowa chodników, wjazdów i miejsc parkingowych. 2009 2009 Urząd Miejski w Łomiankach,
ul. Warszawska 115,
05-126 Łomianki
PL

Przebudowa ul. Włościańskiej w Łomiankach, wykonanie nakładki mineralno-bitumicznej, roboty brukarskie - budowa chodników, wjazdów i miejsc parkingowych, roboty elektryczne 2009 2009 Urząd Miejski w Łomiankach,
ul. Warszawska 115,
05-126 Łomianki
PL

Przebudowa ul. Przeskok w Łomiankach; wykonanie nakładki mineralno-bitumicznej, roboty brukarskie - budowa chodników, wjazdów i miejsc parkingowych. 2009 2009 Urząd Miejski w Łomiankach,
ul. Warszawska 115,
05-126 Łomianki
PL

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Baśniowej, Spokojnej i Kubusia Puchatka w dz. Wesoła, roboty brukarskie - budowa nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów z kostki betonowej, przebudowa gazociągu w ul. Spokojnej. 2009 2009 Urząd m.st. Warszawy,
Urząd dz. Wesoła
ul. 1.Praskiego Pułku 33,
05-075 Warszawa
PL

Modernizacja pętli autobusowej "Wola Grzybowska", roboty brukarskie, nawierzchnie z kostki betonowej. 2009 2009 Urząd m.st. Warszawy,
Urząd dz. Wesoła
ul. 1.Praskiego Pułku 33,
05-075 Warszawa
PL

Budowa drogi na terenie osiedla Plac Wojska Polskiego, wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki minerlano-bitumicznej, roboty brukarskie, roboty zielone. 2009 2009 Urząd m.st. Warszawy,
Urząd dz. Wesoła
ul. 1.Praskiego Pułku 33,
05-075 Warszawa
PL

Budowa ul. Rolniczej, nawierzchnia jezdni, chodników i wjazdów z betonowej kostki brukowej, budowa odwodnienia jezdni. 2009 2009 Urząd m.st. Warszawy,
Urząd dz. Wawer,
ul. Żegańska 1,
04-713 Warszawa
PL

Przebudowa ul. Pazińskiego, nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, budowa chodników, wjazdów i miejsc parkingowych z kostki brukowej, budowa odwodnienia ulicy. 2009 2009 Urząd m.st. Warszawy,
Urząd dz. Wawer,
ul. Żegańska 1,
04-713 Warszawa
PL

Kompleksowa przebudowa ul. Białostockiej, wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, roboty brukarskie, budowa oświetlenia ulicy. 2009 2009 Urząd m.st. Warszawy,
Urząd dz. Praga Północ,
ul. Kłopotowskiego 15,
00-987 Warszawa
PL

Remonty i utrzymanie bieżące dróg na terenie dzielnicy Praga Północ. 2009 2009 Urząd m.st. Warszawy,
Urząd dz. Praga Północ,
ul. Kłopotowskiego 15,
00-987 Warszawa
PL

Budowa ul. Kościerskiej, budowa nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów z betonowej kostki brukowej, budowa odwodnienia i oświetlenia ulicy. 2009 2009 Urząd m.st. Warszawy,
Urząd dz. Targówek,
ul. Kondratowicza 20,
00-983 Warszawa
PL

Budowa ul. Pistacjowej, wykonanie nawierzchni ulicy, chodników i wjazdów na posesje z betonowej kostki brukowej, budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. 2009 2009 Urząd m.st. Warszawy,
Urząd dz. Ursynów,
al. KEN 61,
02-777 Warszawa
PL

Remont podwórza przy ul. Kaliskiej, wykonanie nawierzchni parkingów, dróg i chodników z kostki betonowej. 2009 2009 Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami w dz. Ochota,
ul. Białobrzeska 11,
02-379 Warszawa
PL

Przebudowa terenu osiedlowego przy ul. Blacharskiej 1, budowa chodników, drogi pożarowej, miejsc parkingowych. 2009 2009 Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami w dz. Mokotów,
ul. Irysowa 19,
02-660 Warszawa
PL

Remont parkingu Domu Studenckiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Batalionu Pięść. 2009 2009 Warszawski Uniwersytet Medyczny,
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
PL

Budowa dróg gminnych, budowa przepustu drogowego, budowa odwodnienia drogi na terenie wsi Majdan oraz osiedla Radiówek. 2009 2009 Urząd Gminy Wiązowna,
ul. Lubelska 59,
05-462 Wiązowna
PL

Budowa ul. Przybyszewskiego w Sulejówku, wykonanie nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów z kostki betonowej, budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej. 2009 2009 Urząd Miasta Sulejówek,
ul. Dworcowa 55,
05-070 Sulejówek
PL

Budowa ul. Dębowej z brukowego kamienia polnego w Zalesiu Dolnym. 2009 2009 Urząd Miasta i Gminy Piaseczno,
ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno
PL

Budowa ul. Gen. Maczka w Ząbkach, budowa nawierzchni jezdni z mieszanki asfaltowej, wykonanie chodników, wjazdów i ścieżki rowerowej z kostki betonowej, przebudowa linii energetycznej, budowa oświetlenia, roboty telekomunikacyjne. 2009 2009 Urząd Miasta Ząbki,
ul. Wojska Polskiego 10,
05-091 Ząbki
PL