Wykaz wybranych robót zrealizowanych w 2008 roku odpowiadajacych charakterowi i złożoności zamówienia.
Rodzaj robótPoczątek kontraktuKoniec kontraktuNazwa zleceniodawcyKraj

Remont i przebudowa ul. Gawędziarzy, remont nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, remont wjazdów i chodników, budowa odwodnienia drogi. 2008 2008 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Rembertów
Ul. gen. A. Chruściela "Montera" 28
04-401 Warszawa
PL

Budowa ul. Poprawnej na odc. od ul. Stoczniowców do ul. Kadetów. Budowa nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, budowa chodników, wjazdów, odwodnienia, roboty energetyczne i telekomunikacyjne. 2008 2008 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Wawer
Ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa
PL

Remont ul. Płatnerskiej - wymiana nawierzchni asfaltowej, remont wjazdów i chodników. 2008 2008 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Rembertów
Al. gen. A. Chruściela "Montera" 28
04-401 Warszawa
PL

Budowa ul. Kadetów na odc. od ul. Wal Miedzeszyński do ul. Poprawnej. Budowa nawierzchni jezdni, budowa chodników, wjazdów, odwodnienia. 2008 2008 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Wawer
Ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa
PL

Remont ulic Kraszewskiego i Idzikowskiego w Sulejówku. Wymiana nawierzchni asfaltowej, remont wjazdów i chodników. 2008 2008 Urząd Miasta Sulejówek
Ul. Dworcowa 55
05-070 Sulejówek
PL

Budowa parkingu przy siedzibie Urzędu Dzielnicy Wawer. Technologia kostki brukowej, budowa odwodnienia i oświetlenia. 2008 2008 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Wawer
Ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa
PL

Budowa ul. Mazowieckiej,nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, budowa wjazdów, chodników oraz odwodnienia. Roboty elektryczne. 2008 2008 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Wesoła
Ul. 1. Praskiego Pułku 33
05-075 Warszawa
PL

Budowa ul. Piaskowej,nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, budowa wjazdów, chodników oraz odwodnienia. Przebudowa sieci gazowej. 2008 2008 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Wesoła
Ul. 1. Praskiego Pułku 33
05-075 Warszawa
PL

Budowa ulicy wewnętrznej na odcinku ul. Szanajcy/ul. Brechta w dz. Praga Północ. Budowa nawierzchni jezdni asfaltowej, chodników, wjazdów oraz oświetlenia. 2008 2008 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Praga Północ
Ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa
PL