Wykaz wybranych robót zrealizowanych w 2006 roku odpowiadajacych charakterowi i złożoności zamówienia.
Rodzaj robótPoczątek kontraktuKoniec kontraktuNazwa zleceniodawcyKraj

Budowa nawierzchni jezdni ulic Ciesielskiej, Świebodzińskiej i Zwanowieckiej oraz remont nawierzchni chodnika i wjazdów do posesji ulicy Zasadowej z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego. 2006 2006 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Wawer
ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa
PL

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, roboty elektryczne, budowa odwodnienia drogi, wykonanie nawierzchni chodników przy ul. Dukt Kabacki w Warszawie. 2006 2006 MPSBM "Sam-81"
ul. Orla 6B
00-143 Warszawa
PL

Remont i budowa chodników i wjazdów na terenie Gminy Sulejówek 2006 2006 Urząd Miasta Sulejówek
Ul. Dworcowa 55
05-070 Sulejówek
PL

Budowa drogi, parkingów przy ul. Syta 106, budowa drogi i parkingów oraz chodników przy ul. Syta 118 2006 2006 "INART" sp. z o.o.
Ul. Sempołowskiej 3/7
00-578 Warszawa
PL

Roboty drogowe w ul. Łukasińskiego w Sulejówku 2006 2006 WODROL Pruszków S.A.
Ul. Stefana Bryły 10
05-800 Pruszków
PL

Budowa nawierzchni boiska , budowa trybun przy boisku do piłki nożnej w Dzielnicy Warszawa Wesoła na terenach przyległych do jednostki wojskowej. 2006 2006 Masters sp. z o.o.
Ul. Mickiewicza 21
70-383 Szczecin
PL

Wykonanie remontów : chodnika wzdłuż Ambasady Francuskiej przy ul. Lennona w Warszawie, chodnika przed budynkiem przy ul. Piwnej 25, remont nawierzchni pomiędzy murami obronnymi oraz podwórza przy ul. Krzywe Kolo, remont podwórzy przy ul. Dzielnej 12, ul. Górnośląskiej 24, ul. Oleandrów 7 w Warszawie 2006 2006 ZGN w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Ul. Szwoleżerów 5
00-464 Warszawa
PL