Wykaz wybranych robót zrealizowanych w 2002 roku, odpowiadajacych charakterowi i złożoności zamówienia.
Rodzaj robótPoczątek kontraktuKoniec kontraktuNazwa zleceniodawcyKraj

Roboty drogowe i kanalizacyjne na terenie piekarni 2002 2002 Piekarnia E.Fedorowicz K.A.Cichowscy Aleja Stanów Zjednoczonych 63 PL

Modernizacja ul.Cybisa 2002 2002 Urząd Gminy Warszawa Ursynów PL

Wykonanie studzienek rewizyjnych I wpustów ulicznych w ul.Gajdy 2002 2002 Urząd Gminy Warszawa Ursynów PL

Uporządkowanie terenu I remont chodników w ul.Stryjeńskich w ul.Nowoczesnej oraz regulacja pionowa studni 2002 2002 Urząd Gminy Warszawa Ursynów PL

Remont ul.Osmańskiej 2002 2002 Urząd Gminy Warszawa Ursynów PL

Remont ulic: Poloneza, Plasy, Jeziorki, Ludwinowska 2002 2002 Urząd Gminy Warszawa Ursynów PL

Modernizacja ul.Harnasie na odc. ul.Szanajcy-Brechta 2002 2002 Urząd Dzielnicy Praga Północ M.St. Warszawy PL

Wykonanie ul.Dembego (Poprzeczna 2) z kostki betonowej 2002 2002 Urząd Gminy Warszawa Ursynów PL

Wykonanie ciągu pieszego I rowerowego odc. Al.K.E.N. - ul.Nowoursynowska 2002 2002 Urząd Gminy Warszawa Ursynów PL

Budowa ul.Dembego (sięgacz nr 3) 2002 2002 Urząd Gminy Warszawa Ursynów PL

Roboty drogowe na terenie Dzielnicy 2002 2002 Urząd Gminy Warszawa Ursynów PL

Wykonanie remontu Związku Walki Młodych 2002 2002 Urząd Dzielnicy Ursynów m. St. Warszawy PL

Remont i budowa chodników na terenie Dzielnicy 2002 2002 Urząd Dzielnicy Ursynów m. St. Warszawy PL

Przystosowanie terenu gminnego w ul.Zaruby do parkowania samochodów osobowych 2002 2002 Urząd Dzielnicy Ursynów m. St. Warszawy PL

Roboty drogowe w ul.Bocianiej 2002 2002 Urząd Dzielnicy Ursynów m. St. Warszawy PL

Ścieżka rowerowa chodniki oraz zatoki postojowe w ul.Wąwozowej na od ul.Stryjeńskich-Al. K.E.N. 2002 2002 Urząd Dzielnicy Ursynów m. St. Warszawy PL