Wykaz wybranych robót zrealizowanych w 2000 roku, odpowiadajacych charakterowi i złożoności zamówienia.
Rodzaj robótPoczątek kontraktuKoniec kontraktuNazwa zleceniodawcyKraj

Budowa ul.Dźwiękowej na odc. ul.Transportowców - ul. Farbiarska 2000 2000 Urząd Gminy Ursynów PL

Remonty cząstkowe chodników i jezdni, oznakowania pionowego I poziomego ulic, awarie oraz modernizacje ulic: Siedleckiej na odcinku ul.Otwocka -ul.Lochowska, Kowelskiej i Środkowej 2000 2000 Urząd Dzielnicy Praga Północ Gminy Warszawa Centrum PL

Roboty drogowe I kanalizacyjne 2000 2000 P.R.J.Budownictwa Warszawa ZRD Sp. z o.o. ul.Białołęcka 03-253 PL

Roboty drogowe, wodociągowe i kanalizacyjne 2000 2000 Biuro Budowlane Handlowe "KEYTEX" Sp. z o.o. ul.Redutowa 25 02-790 W-wa PL

Modernizacja ul.Kraski na odc. od ul.Bekasów do ul. Zięby 2000 2000 Urząd Gminy Warszawa Ursynów PL

Remont I budowa chodników 2000 2000 Urząd Gminy Warszawa Ursynów PL

Przebudowa ul.Karola Borsuka 2000 2000 Urząd Gminy Warszawa Ursynów PL

Roboty drogowe 2000 2000 Urząd Gminy Warszawa Ursynów PL

Budowa ul. Fanfarowej na odc. Transportowców- ul.Farbiarska 2000 2000 Urząd Gminy Warszawa Ursynów PL

Ścieżka rowerowa w Al. Kasztanowcowej 2000 2000 Urząd Gminy Warszawa Ursynów PL