Wykaz wybranych robót zrealizowanych w latach 1998-1999, odpowiadajacych charakterowi i złożoności zamówienia.
Rodzaj robótPoczątek kontraktuKoniec kontraktuNazwa zleceniodawcyKraj

Roboty drogowe, chodniki, zatoki 1999 1999 Urząd Gminy Ursynów PL

Budowa ul.Transportowców i Wędrowców 1999 1999 Urząd Gminy Ursynów PL

Budowa ścieżki rowerowej 1999 1999 Urząd Gminy Ursynów PL

Budowa miejsc postojowych i chodniki 1999 1999 Urząd Gminy Ursynów PL

Modernizacja ul.Jeziorki 1999 1999 Urząd Gminy Ursynów PL

Renowacja i odwodnienie rowu w ul.Tukana 1999 1999 Urząd Gminy Ursynów PL

Ulica Farbiarska 1999 1999 Urząd Gminy Ursynów PL

Roboty drogowe - modernizacja ul.Rosoła ; rowerowa ścieżka, chodniki, parkingi, odwodnienie 1998 1998 Urząd gminy Ursynów PL

Roboty drogowe 1998 1998 Urząd Dzielnicy Praga Północ PL

Kanał ogólnospławny i odwodnienie 1998 1998 ZABRUK PL

Roboty drogowe 1998 1998 Urząd dzielnicy Praga Północ PL

Remonty chodników 1998 1998 Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa "NATOLIN" PL

Roboty drogowe i kanalizacyjne 1998 1998 SIGRELLA Sp. z o.o. PL

Roboty drogowe 1998 1998 Urząd dzielnicy Praga Północ PL